AID heeft tot doel op te komen voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.  Om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van bepaalde doelgroepen, werken we samen met lokale partners (personen, verenigingen), die zorgen voor opvolging en het nodige contact.    

Naargelang de financiële mogelijkheden worden de projecten bezocht door leden vrijwilligers, om zich te vergewissen van een goede opvolging en duurzaamheid van de plaatselijke acties.


Mati Zerbo, oprichtster van AID vzw


Belangrijkste project vanaf 2024: Teach for Burkina Faso

Teach for All is de grote inspiratiebron voor het opstarten van Teach for Burkina Faso . In 2019 zijn de eerste stappen gezet voor de opstart van TfBF.

Voor deze organisatie is het zeer belangrijk dat al de kinderen, ongeacht hun socio-culturele achtergrond, de regio waarin ze wonen of hun geslacht, evenveel kansen krijgen op een kwaliteitsvolle opleiding.

AID kan zich volledig vinden in dit project en steunt het daarom voluit.

Lees meer